سه شنبه , ۳ خرداد ۱۴۰۱
خانه » بیمه » انتشار بیست‌وچهارمین شماره ماهنامه تازه‌های بیمه ایران و جهان

انتشار بیست‌وچهارمین شماره ماهنامه تازه‌های بیمه ایران و جهان

در بیست‌وچهارمین شماره ماهنامه الکترونیکی تازه‌های بیمه ایران و جهان، موضوعات اصلی شامل«سرمایه‌گذاری خصوصی و شیوه سرمایه‌گذاران کارآمد» ، «گزارش روندهای مشتری در سطح اروپا»، «چکیده مقالات ویژه‌نامه مجله ریسک و بیمه ژنو در خصوص خطرات ناشی از تغییرات اقلیم و بیمه» مورد بررسی قرار گرفته است.

به گزارش پایگاه خبری خرد و کلان، شـرکت‌های بیمـه زندگـی و صندوق‌هـای بازنشسـتگی بـه دلیـل ماهیـت کسـب و کار خـود، دارای تعهـدات پرداختـی بلندمـدت هســتند و بیــن بدهی‌هــا و دارایی‌هــای آن‌هــا از لحــاظ دوره زمانــی و بــازده، غالبــا عدم تطابـق وجود دارد که میـزان ایـن عدم تطابق‌هـا بایـد از نزدیـک رصـد، مدیریـت و کنتـرل شـود. ایـن نـوع مدیریـت ریسـک کـه بــرای شــرکت‌های بیمــه بــه ویــژه رشــته‌های زندگــی، بســیار حیاتــی اســت، مدیریــت بدهــی و دارایــی نــام دارد کــه همــان مدیریــت تخصیــص دارایــی بــا توجــه بــه جریـان نقـدی بدهی‌هـا اسـت. از طرفـی، دارایـی بایـد بـه روشـی ســودآور، ســرمایهگذاری شــود تــا موجب کسب ســود و بــازده مثبــت گـردد.
بر این اساس در بخش مطالب اصلی بیست‌وچهارمین شـماره ماهنامـه الکترونیکی تازه‌هـای بیمـه ایـران و جهـان، بـه مباحث علمـی و عملیاتـی پیرامون «سرمایه‌گذاری خصوصی و شیوه‌ سرمایه‌گذاران کارآمد» پرداختــه شده و «چکیده گزارش روندهای مشتری در سطح اروپا: خلاصه مدیریتی» و «ویژه‌‌نامه مجله ریسک و بیمه ژنو درخصوص خطرات ناشی از تغییرات اقلیم و بیمه: چکیده مقالات» نیز ارائه گردیده است.
مخاطبان این شماره، در بخش‌های شخصیت علمی برجسته و بخش یک معرفی تازه، به ترتیب با پرفسور «پرفسور شهرام امینی اسـتاد امور مالی دانشـکده دنیلـز در دانشـگاه دنـور آمریـکا» و «انجمن بین‌المللی قانون بیمه» آشنا خواهند شد. در بخش اخبار تازه نیز مطالبی در رابطه با «بیمه‌گر داده‌محور: آزادسازی داده‌های ارزشمند با سرعتی تصاعدی» ارائه شده است.

در بخش یک مفهوم تازه موضوع « اِسکِیل کردن کسب‌و‌کار» مورد توجه قرار گرفته و دو کتاب با عنوان « خط‌مشی بیمه‌ سایبری: بازاندیشی در خصوص ریسک در عصر باج‌افزارها، کلاه‌برداری رایانه‌ای، نقض داده‌ها و حملات سایبری» و «اقلیم، جامعه و بیمه عنصری: ظرفیت‌ها و محدودیت‌ها» در بخش تازه‌های نشر معرفی گردیده است.
بخش بینش‌های تازه نیز به «پنج گام برای بهبود نوآوری در صنعت بیمه» ، «بازنگری مدیریت ریسک: راهبردهایی برای دنیای پیچیده ریسک‌ها» و «آیا بیمه تاخیر پرواز با پشتیبانی زنجیره بلوکی را خریداری خواهید کرد؟» اختصاص یافته است.
علاقه‌مندان برای مشاهده و دریافت بیست‌و‌دومین شماره ماهنامه الکترونیکی تازه‌های بیمه ایران و جهان، می‌توانند به وب‌سایت پژوهشکده بیمه یا به نشانی https://tazeha.irc.ac.ir/fa-IR/tazeha.irc.ac/5491/Articles/view/17745/1583/ مراجعه نمایند.

 

* کد خبر: 16270

این را نیز بررسی کنید

عضو هیأت مدیره بیمه دانا، مدیرعامل بیمه اتکایی امین شد

با انتخاب هیأت مدیره موسی رضایی به نمایندگی از بیمه دانا مدیرعامل بیمه اتکایی امین …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *