سه شنبه , ۴ مهر ۱۴۰۲

چهل و چهارمین شماره نشریه ارتباط ایران زمین منتشر شد

پدیده ارتباط با مشتری یا خدمت به مشتری (CRM) تا پنج سال پیش شاید در پایین ترین رتبه بندی سازمانی هر نهاد مالی قرار می گرفت؛اما امروز مسأله به کلی متفاوت شده است و مشتری در قلب ومرکز یک ســازمان مشــتری محور قرار دارد.

به گزارش پایگاه خبری خرد و کلان، بانک ها نیز از این قاعده مســتثنی نیستند. از سویی ظهورفین تک ها، همه گیری کرونا و حضور چهره های موجه و معتمد اقتصادی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، به تدریج سلیقه و رفتار مشتریان را نسبت به نظام بانکی کشور تغییر داد. در همین زمینه سید محمد استاد، مدیر روابط عمومی بانک، مواردی را مطرح کرده است که در ادامه می خوانید.
این مدیر بانکی در خصوص تغییر و تحولات به وجود آمده در نگاه و ســلیقه مردم نســبت به شــبکه بانکی گفت: ابتــدا بگویم با توجه به حضور اســتارت آپ ها و فیــن تک های موجود در ایران؛ همچنین همه گیری کرونا که بســیاری از معادلات بازار را بــه هم ریخت، این روزها به لحاظ خریدوفروش و ارائه محصول، بیشــترین اقدامی که در حوزه ارائه محصولات بانکی صورت می گیرد، تسهیل در افتتاح حساب و ارائه خدمات از سوی بانک ها با راهبرد ارائه متنوع محصولات است؛ تنوع محصولاتی که تجربه تجاری، مالی و عاطفی مشتری را به محصول تبدیل کرده است. مصداق بارز این تنوع نیز شرایط فعلی ارتباط مردم با شبکه های اجتماعی است. امروز در جهان نئوبانک ها در بیشتر شبکه های اجتماعی حضور دارنــد و خدمات متنوعی ماننــد خریدوفروش کالاهای اساسی و ســایر ملزومات را بنا بر سن، جنــس و روحیات فرد در شــبکه های اجتماعی به او ارائه می کنند. شــاید بهتر باشد بگوییم در شبکه های اجتماعی در حال ارائه باجه های بانکی به مشتریان هستیم.

در این شماره از نشریه می خوانیم:
سید محمدحسین استاد سردبیرنشریه ارتباط ایران زمین؛ یکی از عوامل مهمی که موجب شــد مردم به نئوبانک ها در شــبکه های اجتماعی اعتماد کنند، حضور کارشناســان سرشناس و شناخته شــده اقتصادی در فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی بود. دستاورد این حضور؛ امنیت بیشــتر، اعتماد عمیق تر، تنوع بیشتر محصولات، رقابت بیشتر در ارائه محصولات و دست یابی به خواسته های مشتری بود.
خوشــبختانه در کشور ما نیز این اتفاق کم وبیش در حال افتادن است. ما در بحث رصد نیازها دریافتیم که برخی از استان ها و برخی از مناطق کشــور ما از اساس نیازمندهای خاص خود را دارند و بهترین راه رفع این نیازها حضور فعال بانک ها و استارت آپ ها در شبکه های اجتماعی است تا بتوانیم از این طریق خواسته های آن ها را بر اساس سن، جنس و سلیقه، محقق کنیم.
بانــک ایران زمین حتی درصدد اســت رادیو آوای ایران زمین، صدای اختصاصی خود را نیز بیش ازپیش در شــبکه های مجازی و در دسترس مشتریان خود قرار دهد تا از این مسیر کنار کسانی باشد که به این نهاد مالی و خدمات آن اعتماد کرده اند.
* مدیرعامل؛ براه اندازی نخستین نئوبانک واقعی،بزرگ ترین تحول بانک ایران زمین در صنعت بانکداری است
* معاون طرح و برنامه؛ ارائه خدمات در بانک بر اساس ارزش مشتری است
* معاون فناوری و اطلاعات؛ نئوبانک باید از سمت صنعت ایجاد شود
* مدیر روابط عمومی؛ به زودی در شبکه های اجتماعی پاسخ گوی مشتریان خواهیم بود
* مدیر امور بازرسی؛ شرط تحقق اهداف یک سازمان، تعامل اجزا با یکدیگر است
* مدیر امور شعب استان تهران؛ تقویت ساختار آموزشی شعب در دستور کار است
* آغاز طرح تسهیلاتی «انتخاب» بانک ایران زمین
* رادیو آوای ایران زمین؛ ما را در گستره ای بدون مرز بشنوید
گزارش اخبار استان ها، مقاله، پرونده، گفتگو و مصاحبه با مدیران موفق، فناوری، بانک های جهانی، دانستنی، مناسبتی، ایران شناسی، فرایند، سلامت، ایران زمین در رسانه ها، آشنایی با نحوه کاشت و پرورش گیاهان و با هنرمندان از دیگر قسمت های جذاب نشریه ارتباط ایران زمین است.

کد خبر: 16020

این را نیز بررسی کنید

پرداخت ۸۶ هزار فقره تسهیلات فرزندآوری توسط بانک ملی ایران

بانک ملی ایران از ابتدای فروردین تا پایان مرداد ماه امسال تعداد ۸۶ هزار و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *