دوشنبه , ۱۳ تیر ۱۴۰۱
خانه » بیمه » بررسی تاثیرات سیستمهای اطلاعاتی در سود و زیان شرکت های بیمه ای*

بررسی تاثیرات سیستمهای اطلاعاتی در سود و زیان شرکت های بیمه ای*

با پیشرفت سریع تکنولژی و بهره گیری از نرم افزارها و سخت افزارهای رایانه ای در پردازش داده های درون سازمانی و برون سازمانی موجب گردیده است در بازار رقابتی شرکتها و سازمانهای موفق تر باشند که اطلاعات صحیح را براساس داده های درست در ارائه گزارشات  به مدیریت ارشد شرکت یا سازمان خود جهت تصمیم گیری ارائه نمایند تا فرآیند تولید وخدمات را اجرائی نماید لذا در شرایط رقابتی از گردونه رقابت خارج نشده و حیات آنان ادامه یابد، درشرکت های بیمه به عنوان بنگاه اقتصادی که اساس آن از طراحی محصول تا خدمات پس از فروش و طرح توسعه طبق آمار و تحلیل داده ها شکل میگیرد و سیستمهای اطلاعاتی در فرآیند عملیات کاری آنان بسیار پراهمیت می باشد و در این تحقیق نقش نیروی انسانی، مدیریت مالی، طراحی محصول، خدمات پس از فروش، بررسی وضعیت بازار رقابتی و شرایط اقتصادی سیاسی و ساختار جمعی در جهت پیشبرد اهداف و طرح توسعه شرکتهای بیمه به عنوان اطلاعات درون سازمانی و برون سازمانی مورد بررسی قرار گرفته و اهمیت تاثیرات سیستمهای اطلاعاتی در پروسه فعالیت شرکتهای بیمه ای تشریح می گردد.

 

شرکت بیمه به صورت سیستم کل باز و گسترده :

شرکت بیمه برای عرضه کالای خویش منابع مالی فیزیکی انسانی و اطلاعات مورد نیاز را از بیرون می گیرد و به خدمات گوناگون تبدیل می کند و به مشتریان تحویل می دهند .

وقتی می گوییم سیستم  منظور مجموعه عواملی است که در ارتباط و همکاری با یکدیگر وظیفه وعمل بهینه انجام می دهند و در سیستمی همانند یک شرکت بیمه عنصر ضروری آن هم نیروی انسانی است، سیستم باز است چون با محیط خود در ارتباط و داد و ستد متقابل است پس پیوندی دوگانه بابیرون از محیط خویش دارد . اول تامین منابع دوم نیاز به بازار برای عرضه خدمات بیمه ای به این وابستگی محیط بیرون شرکت را در معرض موقعیت ها ، خطرها و تهدیداتی قرار می دهد که در دهه های اخیر شدت نیز یافته و موجبات کامیابی یا تلخکامی شرکت ها را فراهم آورده است.

 

 

منابع انسانی به عنوان عنصر اصلی ساختار فعالیت شرکت های بیمه ای :

منابع انسانی دسته ای از افرادی هستند که عملیات یک سازمان را در دست دارند  لذا در شرکت های بیمه ای که ارائه کننده خدمات متنوع هستند تخصص در امور محوله بسیار هائزاهمیت می باشد و در صورتی که توانایی انجام عملیات بیمه ای از طراحی محصول، بازدیدهای اولیه، خسارت، بازاریابی را در امور محوله واحد خود را نداشته باشند، موجب میگردد که شرکت بیمه ای که در آن مشغول به فعالیت می باشند را تا آستانه ورشکستگی روبه رو سازند که ضرورت تخصص و تجربه اموری که به آنان واگذار میگردد بسیار پراهمیت میباشد و این وظیفه مدیریت منابع انسانی است که اطلاعات کاملی از سابقه فعالیت و تخصص افراد را دربانک اطلاعاتی خود داشته و از به کارگیری افراد شایسته با توجه به نیاز واحد ها جهت جایگزینی و واگذاری مسئولیت به آنان تا تعداد مورد نیاز در واحدهای ستادی و شعب و طرح توسعه شرکت دراختیار مدیر عامل شرکت جهت تصمیم گیری گزارش نماید.

نقش مدیریت مالی درروند فعالیت شرکت:

در گذشته مسئولیت اصلی مدیران مالی نظارت بر امور مالی شرکت و سازمان ها بوده اما درحال حاظر آن ها بیشتر تجزیه و تحلیل داده ها انجام میدهند و به مدیران ارشد درباره راه های افزایش سود ایده میدهند.آن ها اغلب به صورت تیمی فعالیت میکنند و بسیاری از آن های را به عنوان مشاور مدیران ارشد میشناسند.

از مواردی که به صورت روزانه جهت کنترل وضعیت موجود کنترل میگردد وضعیت وصول مطالبات ،خسارات ، پرداخت شده و معوق میباشد لذا باتوجه به شرکت های بیمه ای به عملیات مالی و سرمایه گذاری که انجام میدهند و فروش آنان در اکثر محصولات بیمه ای به صورت اقساطی است و پرداخت خسارات به ویژه خسارات مالی که با افزایش بی رویه دیه می باشند پیگیری وصول مطالبات و سرمایه گذاری ،وصول های نقدی و اقساطی در تاریخ وصول بسیار حیاتی و ضروریست تا طبقه بندی و پردازش اطلاعات مالی به صورت گزارش از اطلاعاتی است که روند فعالیت هرشرکت را در ورودی ها و خروجی های شرکت مشخص نموده و تصمیماتی که اتخاذ میگردد براساس تحلیل و گزارشات مالی است که مدیران مالی به صورت روزانه ،هفتگی ،ماهانه و سالیانه تهیه می نمایند.

 

نقش تحلیل های آماری درطراحی محصول:

طراحی محصول درشرکت های بیمه ای براساس نوع ریسک ،تعداد بیمه شدگان ،خسارات پرداخت شده در دوره های ۱۰ ساله حسب محاسبات آماری دقیق بر مبنای آیین نامه ها و دستور العملهای بیمه مرکزی طبقه بندی و پردازش میگردند لذا داده هایی که در انواع رشته های بیمه ای به صورت قرارداد های انفرادی یا گروهی مانند بیمه بدنه اتومبیل تا بیمه های درمان انجام می گرددو حسب اطلاعات بسیار گسترده ای است که به صورت طبقه بندی شده پردازش میگردد و در هر رشته با توجه به نوع پوشش های بیمه ای ریسک های متفاوت محاسبات بصورت پذیرفته و درصدی به عنوان هزینه های اداری و تشکیلاتی و مالیات به آن اضافه می شود و به عنوان حق بیمه محصول بیمه ای از مشتریان دریافت میگردد که در گذشته این روند به صورت دستی محاسبه میشود ودرحال حاظر داده ها را درنرم افزار سیستمی ثبت و در محاسبات حق بیمه اعمال میگردد که وظیفه این فرآیند در مدیریت های معاونت فنی انجام می پذیرد و درصورت عدم دقت در محاسبات حق بیمه در محصولات بیمه ای که مشتریان اعلام و دریافت میگردد به خصوص در بازار رقابتی فعلی و تخفیفات دوره ای که جهت فروش بیشتر اعمال میشوددرصورت عدم دقت داده های اطلاعاتی دربرآورد حق بیمه موجب ورشکست شرکت های بیمه ای میشود لذا تحلیل داده های آماری نیاز به تخصص و تجربه در طراحی محصولات بیمه ای دارد که آمار بیمه ی مرکزی شرکت هایی که وضعیت مناسبی در صنعت بیمه ندارد نشان دهنده همین موضوع میباشد.

 

مدیریت ارتباط مشتریCRM :

امروز اهمیت توجه به مشتری بیش از هر زمان دیگری آشکار است.مدیران سازمان های امروزی بهتر از هرزمان دیگری دریافته اند که دردنیای پویای رقابت مشتریان حق انتخاب دارند وجذب مشتریان جدید وحفظ آن ها کاری حیاتی است در این راستا مدیریت روابط با مشتری الزامی و راهبری است. باتوجه به استراتژی شرکت های بیمه ای نقش راهبردی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری با هدف حفظ مشتری ،پیش بینی فروش ،طرح توسعه ،رضایت مشتریان و کانال های فروش جهت بالا بردن فروش یا کنترل فروش در رشد ها یا مناطقی که زیانده می باشند در غالب گزارش با توجه به سیستم های پردازش داده های نرم افزاری که در اختیار مدیران ارشد شرکت در جهت تصمیم گیری قرار میدهند دارای اهمیت ویژه ای است . به طور مثال فروش بیمه بدنه در استان البرز حسب تخفیفات بالایی که به مشتریان عرضه شده است زیان ده بوده ونیاز به بررسی فروش در این رشته و منطقه مذکور میباشد.

 

بررسی فروش رقبا و تاثیرات عوامل سیاسی و فرهنگی :

عوامل بیرونی که توسط مدیریت بازریابی تحت عنوان تحقیقات بازار یابی مورد ارزیابی قرار میگیرد که در چه منطقه ای چه رشته ای ، کدام شرکت بیمه و توسط کدام یک از کانال های فروش خود موفق تر بوده اند یا دلیل خارج شدن شرکت بیمه ای رقیب از استان هرمزگان ودر رشته بدنه ی اتومبیل بارکش چه بوده است و همچنین قوانین دولتی که وضع  می گردد مانند عدم فروش تراکم در ساخت و ساز های عمرانی و تاثیرات آن درفروش بیمه های مسئولیت و وجود تحریم ها درفروش بیمه نامه های باربری از عوامل خارجی است که به عنوان عوامل غیر قابل پیش بینی در تحلیل های فروش رقبا و تقسیماتی که بر اساس این داده ها جهت مقابله گزارش میگردد ، تاثیر بسزایی در روند فروش شرکت های بیمه ای خواهد داشت.

 

نقش سیستم های اطلاعاتی در سود یا زیان شرکت های بیمه ای:

شرکت های بیمه ای با توجه به سیستم پیوسته واحد های آن از واحد های فنی ،بازاریابی،مالی ،حسب نیروی متخصص و سیستم سخت افزاری و نرم افزاری کارا با نگرش تحلیلی جز نگرو  کل نگر از فعالیت های داخلی گرفته تا پروسه عملیات فروش با داده های بسیار فراوان نیاز به طبقه بندی های مختلف در حوزه هایی  که تشریح گردید طی گزارشات مورد نیاز مدیران ارشد که در زمان لازم دارد که اقدام سریع جهت پردازش داده ها بسیار ضروری است و همانطور که اشاره گردید درصورت عدم تخصص و عدم دقت در پردازش داده ها موجب میگردد،انحراف معیار بالایی صورت پذیرد تا وضعیت شرکت را با مخاطرات زیادی ایجاد کند و یا حتی ورشکستگی روبرو سازد لذا اهمیت تحلیل سیستم های اطلاعاتی برای مدیران شرکت های بیمه ای در جهت بررسی وضعیت موجود و اهداف پیش رو بسیار پر اهمیت و ضروری است و سود وزیان این شرکت ها بستگی به پردازش دقیق این داده ها و تصمیماتی که بر این اساس اتخاذ میگردد ، دارد.

 

 

  • معمولا مدیر عامل با نگرش سیستمی (کلی نگری) گزارشات فروش استانی و کل کشور را بررسی می کنند یا درصورت تصمیم گیری درخصوص بازار خاص از نگرش سیستمی (جزئی نگر) از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار می دهد .
  • لازم بذکر است جهت انحراف معیار گزارشات از سه منبع مدیریت بازاریابی و مدیریت مالی و یا امور شعب اخذ و مقایسه می گردد.
  • موجودیت: در شرکت های بیمه موجودیت به عنوان بیمه گذار با یک شماره به عنوان کد بیمه گذار در سیستم نرم افزاری کل واحد های اجرایی مشخص می گردد که جستجو وضعیت ان به شکل زیر مشخص می شود :

*شاهین حسینی، سارا امیرجباری

 

منابع:

  • نقش اطلاعات و سیستم ها ی اطلاعات در مدیریت شرکت های بیمه ای نوشته سید محمد آسوده
  • بررسی تاثیر به کار گیری سیستم ای اطلاعاتی نوشته مهدی مسعودی
  • سیستم های اطلاعاتی مدیریت نوشته دکتر علی رضائیان
  • سایت هم آموز hxmxmooz.com
  • سایت  irantelh.com
* کد خبر: 13843

این را نیز بررسی کنید

ریل گذاری بیمه مرکزی برای کسب رتبه نخست کیفیت خدمات الکترونیک در کشور

نگرش و رویکردهای جدید مدیریتی از یک سو و الزامات تعهدات موصوف در سند ایران …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *