دوشنبه , ۱۳ تیر ۱۴۰۱
خانه » بیمه » بیمه مرکزی، بهترین ناظر برای صندوق های بازنشستگی خصوصی است

بیمه مرکزی، بهترین ناظر برای صندوق های بازنشستگی خصوصی است

گزارشی به منظور توجیه لزوم نظارت و تنظیم گیری بیمه مرکزی بر صندوق های بازنشستگی خصوصی توسط پژوهشکده بیمه منتشر شده که در یک فرایند استدلالی سعی دارد نهاد ناظر بر صنعت بیمه را بهترین ابزار نظارت بر صندوق های بازنشستگی معرفی کند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری خرد و کلان، آن طور که شناسنامه این گزارش پژوهشی نشان می دهد، کارفرمای تهیه آن بیمه مرکزی و ناظر اجرای آن نیز اعضای هیات عامل بیمه مرکزی بوده اند.

این گزارش پس از بررسی شرایط صندوق های بازنشستگی، در استدلال های چهارگانه خود تاکید کرده که بیمه مرکزی می تواند بهترین ناظر بر فعالیت این صندوق ها باشد.

استدلال نخست تاکید دارد که با توجه به تحولات جمعیتی، بازار کار و شرایط اقتصادی، تامین اجتماعی ایران نیازمند تغییر و تحول و حرکت به سمت طرح های بازنشستگی شخصی – اختیاری است و این طرح ها عموما در جهان به شکل بیمه ای ایرائه می شوند، در نتیجه بیمه مرکزی نسبت به سایرین در بعد نظارت و تنظیم گری این طرح ها مزیت دارد.

در ادامه، پژوهشگر می گوید: طرح های بازنشستگی خصوصی اهداف متفاوتی را دنیال می کنند و دستیابی به آنها نیازمند ابزارهای نظارتی و تنظیم گری و مقررات متفاوتی از طرح های عمومی است. از این روست که در بسیاری از کشورها، نظارت و تنظیم گری طرح های بازنشستگی به طور کل و یا حداقل بخشی از آن به ویژه نظارت مالی و سرمایه گذاری ها توسط نهادهای ناظری انجام می شوند که در این زمینه توانایی و تخصص دارند و به ابزارهایی مجهزند که بتوانند اهداف اقتصادی و مالی را پی بگیرند.

گزارش گر نوشته است: در بسیاری از کشورها، نهاد ناظر و تنظیم گر طرح های بازنشستگی خصوصی و بیمه های، یکی است؛ با این هدف که از مزیت یکپارچگی نظارت و تنظیم گری بر این فعالیت ها که از بسیاری جهات شبیه یکدیگر بوده و مقررات یکسان و ابزارها و شاخص های تنظیم گری یکسانی را می طلبند، استفاده شود.

آن طور که این گزارش نوشته است، در تعیین نهاد ناظر صندوق های بازنشستگی خضصوصی باید توجه شود که در حال حاضر بیمه مرکزی بیشترین انطباق را با اصول IOPS (سازمان بین المللی نظارت و تنظیم مقررات بازنشستگی) دارد. بیمه مرکزی هم اصول عمومی (روشن بودن اهداف، شفافیت، رعایت محرمانگی، پاسخگویی، حکمرانی خوب و همچنین مشورت و همکاری های بین المللی) را دارد، هم به لحاظ مالی برای آن امکان اتخاذ جریان درآمدی از طریق حق عضویت یا حق بیمه اتکایی وجود دارد و هم این که در عین دولتی بودن از لحاظ اجرایی مستقل است و تحت تاثیر دخالت های سیاسی و اقتصادی انتفاعی قرار ندارد.

در ادامه این گزارش آمده است: آن چه بیش از همه بیمه مرکزی را برای نظارت بر صندوق های بازنشستگی مناسب می سازد، تاکیدی است که سازمان بین المللی نظارت و تنظیم مقررات بازنشستگی بر اتخاذ رویکرد مدرن تر نظارت مبتنی بر ریسک در حوزه بازنشستگی دارد. بیمه مرکزی به پشتوانه سال ها فعالیت در حوزه بیمه ها اعم از اشخاص و اموال و مسئولیت توانایی، تخصص و توان کارشناسی لازم را برای ارزیابی های اکچوئریال، مدیریت دارایی ها و سرمایه گذاری ها و ارزیابی و مدیریت ریسک صندوق ها را دارد.

پژوهشگر همچنین تاکید دارد که در اجرای مفاد مدنظر قانون گزار مبنی بر تاسیس صندوق های بازنشستگی غیردولتی با پوشش تعهدات آتی بیمه شدگان بازنشسته، با تکلیف دولت به پشتیبانی قانونی و حقوقی و هچنین با تاکید بر عدم تعهد مالی دولت، می توان از نظارت و تنظیم بیمه مرکزی بر صندوق های بازنشستگی خصوصی حمایت کرد.

در واقع می توان گفت که در اجرای مفاد مدنظر قانون گزار و ایجاد نهاد ناظری مشابه شرکت تضمین مزایای بازنشستگی در ایران، نیاز به راه اندازی واحد یا نهاد جدیدی نیست. بیمه مرکزی ویژگی ها و مشخصه های ساختاری و فنی و نقش و کارکردی مشابه دارد و تنها باید نظارت تخصصی و فنی بر صندوق های بازنشستگی خصوصی را برای آن به رسمیت شناخت.

* کد خبر: 12850

این را نیز بررسی کنید

ریل گذاری بیمه مرکزی برای کسب رتبه نخست کیفیت خدمات الکترونیک در کشور

نگرش و رویکردهای جدید مدیریتی از یک سو و الزامات تعهدات موصوف در سند ایران …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *