دوشنبه , ۴ تیر ۱۴۰۳

 رشد پرتفوی ۷۲ درصدی و سهم ثالث ۱۳ درصدی بیمه سرمد

بررسی آخرین آمار موجود در ۱۰ ماهه نخست سال جاری و نگاهی به عملکرد بیمه سرمد در این دوره تا حد زیادی می تواند شمایی کلی از وضعیت یکساله آن را نشان داده و به نوعی پرونده یک دوره مالی آن را به منصه ظهور بگذارد. همچنین می‌تواند ادامه مسیر این شرکت را پس از چهار سالی که از فعالیت آن می گذرد، نمایان کند و نشان دهد که آیا بیمه سرمد در مسیر رشد و توسعه در حرکت است و چقدر در تثبیت جایگاه خود در صنعت بیمه موفق عمل کرده است.

به گزارش پایگاه خبری خرد و کلان و به نقل از ریسک نیوز،بررسی آخرین آمار موجود در ۱۰ ماهه نخست سال جاری و نگاهی به عملکرد بیمه سرمد در این دوره تا حد زیادی می تواند شمایی کلی از وضعیت یکساله آن را نشان داده و به نوعی پرونده یک دوره مالی آن را به منصه ظهور بگذارد. همچنین می‌تواند ادامه مسیر این شرکت را پس از چهار سالی که از فعالیت آن می گذرد، نمایان کند و نشان دهد که آیا بیمه سرمد در مسیر رشد و توسعه در حرکت است و چقدر در تثبیت جایگاه خود در صنعت بیمه موفق عمل کرده است.

رشد ۷۲ درصدی در جذب حق بیمه
در ۱۰ ماهه نخست سال ۹۶ بیمه سرمد توانسته بالغ بر سه هزار و ۳۲۳ میلیارد ریال حق بیمه تولید کند که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۷۲ درصدی را نشان می‌دهد. این شرکت ۲۱۱هزار فقره بیمه‌نامه صادر کرده که نسبت به مدت مشابه ۸۵ درصد رشد داشته است که میزان رشد تعداد صدور نسبت به رشد حق بیمه حاکی از توجه شرکت به بیمه نامه های خرد دارد. خلاصه وضعیت حق بیمه تولیدی، تعداد بیمه نامه صادره و رشد آنها به همراه اهداف پیش بینی شده در جدول یک ارائه شده است.

سهم بیش از یک درصدی از بازار بیمه کشور
بر اساس حق بیمه تولیدی در آمار ارائه‌شده از صنعت بیمه کشور در پایان سال ۱۳۹۵ و درصد رشد آخرین آمار ارائه‌شده در سال ۱۳۹۶ و همچنین میزان پرتفوی تولیدی شرکت در ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۶ قطعا بیمه سرمد از سهم یک‌درصدی از بازار بیمه کشور عبور خواهد کرد.

میزان سهم بیمه سرمد از کیک بیمه کشور طی چهار سال که رشدی صعودی را تجربه کرده از عدد یک‌دهم درصد در سال ۹۲ به یک درصد در سال جاری افزایش یافته است. که نشانگر ۱۰ برابر شدن سهم این شرکت از کل بازار بیمه کشور در طی چهار سال است.

سهم ۲۴ درصدی بیمه های زندگی از پرتفوی در مقابل سهم ۱۹ درصدی صنعت بیمه
لازم به ذکر است که پرتفوی بیمه های زندگی سهمی ۲۴ درصدی از کل پرتفوی بیمه سرمد را تشکیل داده است. توجه بیمه سرمد به بیمه زندگی، شروع گامی مهم در نهادینه کردن بیمه زندگی و فروش آن در جامعه است و می تواند آغاز مسیر کاهش شکاف نفوذ بیمه زندگی در ایران و دنیا باشد چراکه در خارج از کشور بیمه زندگی به صورت میانگین بیش از ۵۰ درصد پرتفوی بیمه ها را تشکیل می دهد.

سهم پایین ۱۳ درصدی این رشته که جزو رشته های زیان ده صنعت بیمه است در مقایسه با سهم ۴۰ درصدی آن در پرتفوی صنعت نشانگر تاکید بر مدیریت ریسک پرتفوی شرکت است. رشته بیمه باربری با فروشی به میزان ۳۷هزار و ۴۵۵ میلیون ریال، از سهم یک درصدی از کل پرتفوی تولیدی شرکت، برخوردار می باشد.
میزان رشد حق بیمه ۱۰ ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل در شکل دو نشان داده شده است. رشد ۱۸۵ درصدی مربوط به رشته عمر زمانی و رشد ۱۱۱ درصدی رشته مهندسی و خاص از نقاط قوت عملکرد شرکت در ۱۰ ماهه سال ۹۶ بوده است.

فاصله قابل توجه نسبت خسارت۴۳درصدی بیمه سرمد در مقابل میانگین نسبت خسارت ۶۵ درصدی کل صنعت بیمه
جدول دو خسارت پرداختی در دوره زمانی یک‌ساله اخیر در شرکت بیمه سرمد را نشان می دهد.
در دوره زمانی یک‌ساله منتهی به انتهای دی ماه سال ۹۶، شرکت بیمه سرمد در مجموع رشته های بیمه ای دارای ۱۱۷هزار و ۹۴ پرونده خسارت بوده و همچنین درمجموع به میزان ۱۴۰۹ میلیارد ریال را به‌عنوان خسارت پرداخت ‌نموده است.
در این دوره بیشترین سهم از مبلغ خسارت پرداختی مربوط به رشته بیمه درمان بوده است، به‌طوری‌که این رشته بیمه‌ای با پرداخت خسارت۷۶۱ میلیارد ریالی، تقریباً ۶۶درصد از مبلغ خسارات پرداختی را به خود اختصاص داده است. رشته درمان بالاترین نسبت خسارت در بین سایر رشته ها را با نسبت ۸۲ درصد داشته است. این نسبت برای کل صنعت بیمه ۸۵ درصد گزارش شده است.
نسبت خسارت رشته باربری در دوره ۱۰‌ماهه سال ۹۵ در حدود ۱۲ درصد و در دوره ۱۰ماهه سال۹۶ در حدود ۱۰ درصد است که علی‌رغم افزایش تعداد و مبلغ خسارت، با توجه به رشد ۹۶ درصدی حق بیمه در ۱۰ ماهه سال جاری، موجب رشد منفی در نسبت خسارت شده که نشان‌دهنده عملکرد مطلوب است.

بیمه‌های مسئولیت در سال ۹۶ دارای ۳۶ درصد افزایش تعدادی و ۴۸ درصد افزایش مبلغ حق بیمه نسبت به مدت مشابه سال قبل است. همچنین نسبت خسارت این رشته در سال ۹۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش چشمگیری نداشته است و ۳۳ درصد است. شایان‌ذکر است نسبت خسارت صنعت در این رشته در سال ۹۵ ، ۵۷ درصد بوده است و عملکرد شرکت بیمه سرمد با ضریب خسارت ۳۳ درصدی در سال ۹۶ نشان‌دهنده مدیریت ریسک مطلوب این شرکت است.

میانگین نسبت خسارت صنعت در رشته مهندسی ۳۱ درصد و در رشته انرژی ۶۸ درصد است که عملکرد شرکت بیمه سرمد با نسبت خسارت ۱۷درصد در مقایسه با صنعت بیمه، مطلوب ارزیابی می شود.

اعمال مدیریت صحیح ریسک؛ نسبت خسارت ۲۷درصدی در رشته شخص ثالث در مقابل میانگین ۷۱درصدی صنعت
وضعیت نسبت خسارت بیمه‌های شخص ثالث بیمه سرمد به میزان ۲۷درصد در مقابل نسبت خسارت ۷۱درصد صنعت، حاکی از مدیریت ریسک مناسب شرکت در این رشته است. نسبت خسارت بیمه سرمد در رشته بیمه بدنه خودرو نیز از متوسط نسبت خسارت صنعت کمتر است. کل خسارت پرداختی بیمه سرمد در ۱۰ ماهه نخست ۹۶ نسبت به مدت مشابه ۵۳ درصد رشد داشته است که در کنار آن باید افزایش پرتفوی شرکت را در نظر داشت چرا که با افزایش سهم بالطبع میزان ریسک و احتمال پرداخت خسارت بیشتر نیز افزایش می یابد. نسبت خسارت یک ساله بیمه سرمد در دوره زمانی منتهی به انتهای دی ۹۵ معادل ۳۸ درصد و در بازه زمانی مشابه سال ۹۶ معادل ۴۳درصد گزارش شده است. نسبت خسارت بیمه سرمد به مراتب از نسبت خسارت ۶۵ درصدی کل صنعت بیمه کشور فاصله قابل توجهی دارد.

دستاوردهای بیمه سرمد؛ از احراز رتبه یک توانگری مالی تا کسب عنوان «پاسخگوترین شرکت بیمه»
بیمه سرمد علی رغم جوان بودن در صنعت بیمه کشور، موفق به کسب دستاوردهای قابل توجهی در بازه مورد بررسی شده است، این شرکت از زمان شروع فعالیت خود تاکنون همواره در سطح یک توانگری مالی قرار داشته است. همچنین بر اساس آمارهای منتشره توسط بیمه مرکزی ج.ا.ا، به جهت کمترین میزان شکایات بیمه‌ای، به عنوان پاسخگوترین شرکت بیمه شناخته شده است.
کسب نشان برتر تعاملات الکترونیکی به بیمه سرمد در دومین جشنواره وب و کسب‌وکار بنگاه‌های صنعتی، معدنی و تجاری در بخش بنگاه‌های تجاری بزرگ و اختصاص نشان عالی از هفتمین اجلاس سراسری مدیریت مشتری‌مداری با رویکرد رضایتمندی به همراه گواهینامه از شرکت معتبر QAL انگلستان از دیگر اقدامات مهمی است که این شرکت در ۱۰ ماهه نخست سال جاری به آن دست یافته است.

افتتاح ۶ شعبه در سال جاری و برنامه ریزی برای گشایش دو شعبه دیگر

بیمه سرمد اعلام کرده که تا پایان سال جاری قصد افتتاح هشت شعبه را داشته است که از این تعداد تاکنون شش شعبه افتتاح شده است و دو شعبه دیگر تا پایان سال افتتاح خواهد شد.

کد خبر: 7725

این را نیز بررسی کنید

بیمه درمان تکمیلی

خدمت رسانی و جلب رضایت بیمه گزاران از ماموریت های اصلی شبکه فروش است

مدیرعامل شرکت بیمه سامان با بیان این که عمده فروش شرکت های بیمه از طریق …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *