شنبه , ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

چگونه از چک برگشتی رفع سوء اثر کنیم؟

بسیاری از صاحبان حساب‌های جاری پس از برگشت خوردن حتی یک فقره چک در بانک خود با مشکل مواجه می‌شوند و در این میان برخی دلالان برای رفع سوء اثر چک پول‌های کلانی می‌گیرند.

به گزارش پایگاه خبری بانک و بیمه، این اقدام دلالان در حالی است که بانک مرکزی خود ساز و کار مشخصی برای رفع سوء اثر چک پیش بینی کرده است. بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کلیه امور مربوط به رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی اشخاص از طریق شعب و واحدهای تابعه بانکها و به صور ذیل امکان پذیر است:

١- تأمین موجودی: مشتری مبلغ کسری موجودی را به حساب جاری خود واریز کرده و پس از ریافت مبلغ مزبور توسط ذی نفع چک، بانک نسبت به رفع سوءاثر از سابقه چک برگشتی اقدام می‌کند.

٢- ارائه لاشه چک برگشتی: مشتری لاشه چک برگشتی را به بانک ارائه نموده که در قبال آنبانک مربوطه به مشتری رسید ارائه می‌دهد.

٣- ارائه رضایت نامه محضری ذی نفع چک به بانک: در صورت عدم امکان ارائه لاشه چکبرگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن، ذی نفع چک (شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است) می‌تواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی،رضایت خود را اعلام کرده و بانک با دریافت رضایت نامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام کند.

– تبصره: چنانچه ذینفع چک شخص حقوقی دولتی ویا نهاد عمومی غیردولتی باشد، میتواند با ارائه نامه رسمی رضایت خود را اعلام کرده و بانک با دریافت رضایت نامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام می‌کند.

۴- واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت ۲۴ ماه: چنانچه ارائه لاشهچک و ای رضایت نامه محضری ذی نفع به بانک امکانپذیر نباشد، مشروط به اینکه حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضایی مسدود نشده باشد، مشتری میتواند با واریزمعادل کسری موجودی به حساب جاری خود، درخواست مسدود شدن وجه مزبور را برای پرداخت چک برگشتی ذی ربط تا زمان تعیین تکلیف قطعی چک برگشتی و یا حداکثر به مدت ۲۴ ماه، بهبانک ارائه و سپس بانک نسبت به رفع سوءاثر از سابقه چک برگشتی اقدام می‌کند.

در این شرایط بانک موظف است ظرف پنج روز کاری، طی نامهای تأمین وجه چک را به اطلاع شخصیکه گواهی نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است، برای مراجعه به بانک و دریافت وجه چک برساند.

۵- ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی. در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوءاثر، سابقه هر چک برگشتی صرفًا پس از انقضای مدت هفت سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوء اثر می‌شود.

در صورتی که مشتری ظرف مدت ده روز کاری پس از برگشت چک، اقدام به تأمینکسری موجودی حساب جاری یا ارائه لاشه چک یا رضایت نامه محضری از ذی نفع نکند، بانک موظف است اطلاعات مربوط به گواهی نامه عدم پرداخت را به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی ارسال کند.

همچنینبانک مکلف است بنا به درخواست مشتری و به منظور آگاهی وی از سوابق چک‌برگشتی خود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی، اقدام به ارائه صورت کامل تعداد و مشخصات چک‌های برگشتی وی با درج تاریخ برگشت چک کند.

کد خبر: 1262

این را نیز بررسی کنید

کاهش هزینه تولید با توسعه برات الکترونیک و ابزارهای نوین تامین مالی

بانک مرکزی به دنبال توسعه ابزار‌های تامین مالی است، زیرا به شکل سنتی بنگاه‌ها معمولاً …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *